درباره ما

شرکت دانش گستران ابزار آزما متشکل از تیم مهندسی کارآزموده­ ايست که در زمینه طراحی و ساخت ابزار آزمایشگاهی و سامانه­ های توزین فعالیت دارد. ابزارهای آزمایشگاهی ساخته شده توسط این مجموعه سالهاست که در آزمایشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده کاربران و محققان بوده و آزمون خود را به خوبی پشت سر گذاشته‌اند. تیم دانشگاهی فعال در این شرکت با انگیزه‌ی پیشبرد اهداف آموزشی و آزمایشگاهی و با اتکا به دانش و تجربه ی چندین ساله در زمینه ی آموزش و آزمون، تولید و ساخت ابزارها و سیستم های آزمونگر را مد نظر قرار داده و با دقت و حساسیت بسیار توانسته سامانه های مطمئن و دقیق جهت مطالعه و داده برداری علمی و کاربردی را تولید نماید. جوایز متعدد بین المللی و کشوری گواه تخصص تيم طراحي بوده و موجب دلگرمی مجموعه در پيشبرد اهداف خود گشته است. تداوم این نگرش به صنعت و آموزش، شرکت دانش گستران ابزار آزما را امیدوار ساخته است که حضور دانشگاه و دانش را در صنعت پررنگتر نموده و با گسترش زمینه ی فعالیت خود موجبات این امر را فراهم نماید.

طراحی و ساخت ابزار آزمون و آزمایشگاهی